Welcome to our page. Please find further publications here:


Translated versions are available:

The reference version is the English one published in The Lancet. Translations are provided for your convenience. Thank you to our volunteer translators.
Your language is not available? Contact us to provide a translation.

Κάλεσμα για πανευρωπαϊκή δέσμευση για γρήγορη και παρατεταμένη μείωση λοιμώξεων από τον SARS-CoV-2

This statement was originally published in The Lancet on 2020-12-18.

To support this call for action, we are calling for scientists to sign the statement

Authors: Viola Priesemann, Melanie Brinkmann, Sandra Ciesek, Sarah Cuschieri, Thomas Czypionka, Giulia Giordano, Deepti Gurdasani, Claudia Hanson, Niel Hens, Emil Iftekhar, Michelle Kelly-Irving, Peter Klimek, Mirjam Kretzschmar, Andreas Peichl, Matjaž Perc, Francesco Sannino, Eva Schernhammer, Alexander Schmidt, Anthony Staines, Ewa Szczurek

Translated by Elena Petelos and Christos Lionis of the University of Crete and Dimitra Lingri of Aristotle University of Thessaloniki

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η πανδημία του SARS-CoV-2 προκαλεί υπερβολικούς θανάτους, θέτοντας ένα φορτίο στις κοινωνίες και τα συστήματα υγείας, και βλάπτοντας την οικονομία. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν, ακόμα και τώρα, αναπτύξει ένα κοινό όραμα που να καθοδηγεί τη διαχείριση της πανδημίας. Το σύνολο της επιστημονικής τεκμηρίωσης καταδεικνύει αναμφισβήτητα ότι όχι μόνο η δημόσια υγεία, αλλά και η κοινωνία και η οικονομία ωφελούνται σημαντικά από τον χαμηλό αριθμό κρουσμάτων COVID-19. Τα εμβόλια θα βοηθήσουν να ελεγχθεί ο ιός, αλλά όχι πριν από τα τέλη του 2021. Αν δεν αναλάβουμε δράση τώρα, περαιτέρω επιδημικά κύματα θα πρέπει να αναμένονται, με τις περαιτέρω ζημιές που αυτό συνεπάγεται για την υγεία, την κοινωνία, τις θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις. Δεδομένων των ανοικτών συνόρων εντός της Ευρώπης, καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να κρατήσει τον αριθμό των κρουσμάτων COVID-19 χαμηλό. Για τον λόγο αυτό, απευθύνουμε κάλεσμα για ισχυρή συντονισμένη Ευρωπαϊκή απόκριση και μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους προσδιορισμένους με σαφήνεια στόχους.

Η επίτευξη και διατήρηση χαμηλού αριθμού κρουσμάτων θα πρέπει να είναι κοινός πανευρωπαϊκός στόχος επειδή:

Λιγότεροι άνθρωποι θα πεθάνουν ή θα υποφέρουν από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του COVID-19. Επιπροσθέτως, οι ιατρικοί πόροι δεν θα ανακατευθυνθούν από άλλους ασθενείς που τους χρειάζονται.
η κυκλοφορία του ιού στον πληθυσμό αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τον αντίκτυπο στην οικονομία, και οι οικονομίες μπορούν και θα ανακάμψουν γρήγορα μετά από σημαντική μείωση ή εξάλειψη του ιού (π.χ. Κίνα και Αυστραλία). Αντιθέτως, το οικονομικό κόστος των περιοριστικών μέτρων ολικού απαγορευτικού (lockdown) αυξάνει με τη διάρκειά του 1.
Η χαλάρωση των περιορισμών, ενώ αποδεχόμαστε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων θα παραμένει υψηλός, αποτελεί κοντόφθαλμη στρατηγική που θα οδηγήσει σε ένα ακόμα κύμα, και, συνεπώς, σε υψηλότερο κόστος για την κοινωνία στο σύνολό της. Οι δυνατότητες ελέγχου με τεστ και ιχνηλάτηση είναι περιορισμένες: η στρατηγική τεστ-ιχνηλάτηση-απομόνωση-στήριξη (TTIS: test-trace-isolate-support) μπορεί να αναχαιτίσει τη διασπορά μόνο με επαρκώς χαμηλό αριθμό κρουσμάτων 2,3. Με τον τρόπο αυτό, ηπιότερα και πιο στοχευμένα μέτρα φυσικής απόστασης επαρκούν, και τα σχολεία και οι επιχειρήσεις μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά.
Εξετάζοντας μια υποθετική κατάσταση με 300 νέα κρούσματα ανά εκατομμύριο την ημέρα, 10 επαφές ανά κρούσμα και 10 ημέρες καραντίνα: Τότε το 3% του πληθυσμού θα πρέπει να είναι σε καραντίνα, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση στο εργατικό δυναμικό.
Το υψηλό φορτίο από πλευράς νοσηρότητας και θνησιμότητας, που αντανακλάται επίσης στην τρέχουσα υπερβολική θνησιμότητα, και η αβέβαιης διάρκειας ανοσία θα πρέπει να αποθαρρύνει έντονα μια τέτοια προσέγγιση.
Όταν ο αριθμός κρουσμάτων είναι χαμηλός, δεν υπάρχει ανάγκη για γρήγορες αλλαγές στη χάραξη πολιτικής. Αυτό μειώνει την οικονομική ζημιά και την αβεβαιότητα, και την πίεση στην ψυχική υγεία. Ωστόσο, εάν ο αριθμός των κρουσμάτων ανεβεί σημαντικά, προληπτικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν με αποφασιστικότητα ώστε να ξανακατεβεί και πάλι ο αριθμός – και όσο νωρίτερα ληφθούν, τόσο το καλύτερο 5,6,7.

Για την καλύτερη διαχείριση της πανδημίας του COVID-19, προτείνουμε μια στρατηγική με τρία κυρίως στοιχεία:

 1. Επίτευξη χαμηλού αριθμού κρουσμάτων.
  1. Να τεθεί ως στόχος προς επίτευξη ο αριθμός κρουσμάτων να μην υπερβαίνει τα 10 νέα κρούσματα COVID-19 ανά εκατομμύριο ανθρώπων την ημέρα. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε σε πολλές χώρες και μπορεί και πάλι να επιτευχθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη έως την άνοιξη, το αργότερο.
  2. Λήψη σθεναρής δράσης για την ταχεία μείωση του αριθμού κρουσμάτων. Οι σθεναρές παρεμβάσεις αποδείχθηκαν αποτελεσματικές και αντισταθμίζουν την ταχεία επίτευξη του χαμηλού αριθμού κρουσμάτων έναντι της πίεσης στην ψυχική υγεία και την οικονομία.
  3. Προς αποφυγή ενός φαινομένου πινγκ-πονγκ εισαγωγής και επανεισαγωγής λοιμώξεων SARS-CoV-2, η μείωση θα πρέπει να συγχρονίζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Ο συγχρονισμός αυτός θα επιτρέψει να μείνουν ανοικτά τα Ευρωπαϊκά σύνορα.
 2. Διατήρηση χαμηλού αριθμού κρουσμάτων.
  1. Όταν ο αριθμός κρουσμάτων είναι χαμηλός, η χαλάρωση των περιορισμών είναι δυνατή, αλλά θα πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά και προσεκτικά. Η διατήρηση και βελτίωση στοχευμένων αντισταθμιστικών μέτρων, όπως μάσκες, υγιεινή, και εύλογη μείωση επαφών, διεξαγωγή τεστ και ιχνηλάτηση.
  2. Ακόμα και όταν ο αριθμός κρουσμάτων είναι χαμηλός, μια στρατηγική για τεστ επιτήρησης (τουλάχιστον 300 τεστ ανά εκατομμύριο ανθρώπων ημερησίως) θα πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ, ώστε σε περίπτωση που προκύψει αύξηση στον αριθμό κρουσμάτων, να μπορεί αυτή να ανιχνευθεί αμέσως.
  3. Οι τοπικές επιδημικές εξάρσεις απαιτούν γρήγορη και μεθοδική απόκριση, περιλαμβανομένων περιοριστικών μέτρων όσον αφορά στα ταξίδια, στοχευμένα τεστ και, ενδεχομένως, τοπικά ολικά απαγορευτικά (lockdown), ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία μείωση ως προς τον επιπολασμό*.
 3. Ανάπτυξη μακροπόθεσμου κοινού οράματος.

  Ανάπτυξη σχεδίων δράσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες, αναλόγως του επιπολασμού του COVID-19. Δημιουργία στρατηγικών για την εξάλειψη, τον μαζικό έλεγχο, τον εμβολιασμό, την προστασία εκείνων που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, και στήριξη εκείνων για τους οποίους η πανδημία του COVID-19 έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο 8.

Καίριας σημασίας είναι η επικοινωνία με σαφήνεια όσον αφορά τον στόχο και το πλεονέκτημα που δίνει ο χαμηλός αριθμός κρουσμάτων ώστε να επιτευχθεί η συνεργασία του κόσμου.Η επιτυχία των μέτρων αυτών εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από τη συνεργασία και τη συμμετοχή του κόσμου. Η επεξήγηση σχετικά με τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που θα έχει η μείωση του αριθμού κρουσμάτων, εάν αυτό αποτελέσει αντικείμενου σαφούς επικοινωνίας, θα συντελέσει στο να συνεργαστεί ο κόσμος.

Ο έλεγχος του COVID-19 θα καταστεί ευκολότερος:Στο άμεσο μέλλον, η αυξημένη ανοσοποίηση, περισσότερα τεστ και μια βελτιωμένη κατανόηση των αντισταθμιστικών στρατηγικών θα διευκολύνει περαιτέρω τον έλεγχο του COVID-19.

Καλούμε τις κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη να συμφωνήσουν σε κοινούς στόχους διαμορφωμένους με σαφήνεια, να συντονίσουν τις προσπάθειές τους, να αναπτύξουν περιφερειακά προσαρμοσμένες στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων και, με τον τρόπο αυτό, να εργαστούν αποφασιστικά προς την επίτευξη χαμηλού αριθμού κρουσμάτων.

* O επιπολασμός είναι η αναλογία ενός συγκεκριμένου πληθυσμού που διαπιστώνεται ότι υποφέρει από COVID-19. Προκύπτει από την διαίρεση του αριθμού των ατόμων που βρέθηκαν να έχουν τη νόσο προς τον συνολικό αριθμό των ατόμων του πληθυσμού.

References:

...
This work by Ewa Szczurek is licensed under CC BY 4.0