Welcome to our page. Please find further publications here:


Translated versions are available:

The reference version is the English one published in The Lancet. Translations are provided for your convenience. Thank you to our volunteer translators.
Your language is not available? Contact us to provide a translation.

Vaadimme koko Euroopan sitoutumista SARS-CoV-2-infektioiden nopeaan ja jatkuvaan vähentämiseen

This statement was originally published in The Lancet on 2020-12-18.

To support this call for action, we are calling for scientists to sign the statement

Authors: Viola Priesemann, Melanie Brinkmann, Sandra Ciesek, Sarah Cuschieri, Thomas Czypionka, Giulia Giordano, Deepti Gurdasani, Claudia Hanson, Niel Hens, Emil Iftekhar, Michelle Kelly-Irving, Peter Klimek, Mirjam Kretzschmar, Andreas Peichl, Matjaž Perc, Francesco Sannino, Eva Schernhammer, Alexander Schmidt, Anthony Staines, Ewa Szczurek

This translation was provided by Pirta Hotulainen.

Kaikkialla Euroopassa SARS-CoV-2-pandemia on kasvattanut kuolintapausten määrää, rasittanut yhteiskuntia ja terveydenhuoltojärjestelmiä, ja aiheuttanut taloudellista vahinkoa. Euroopan hallitusten on kuitenkin vielä kehitettävä yhteinen visio pandemian hallinnan ohjaamiseksi. Kiistämätön tutkimusnäyttö osoittaa, että kansanterveyden lisäksi myös yhteiskunta ja talous hyötyvät suuresti alhaisesta COVID-19-tartuntojen lukumäärästä. Rokotteet auttavat pandemian hallinnassa, mutta vasta vuoden 2021 lopulla. Jos emme toimi nyt, on odotettavissa uusia tartunta-aaltoja, jotka vahingoittavat entisestään terveyttä, yhteiskuntaa, työllisyyttä ja yrityksiä. Kun otetaan huomioon avoimet rajat Euroopan sisällä, yksi maa ei yksin kykene pitämään COVID-19-tapausten määrää alhaisena; täten maiden välinen yhteinen toiminta ja yhteiset tavoitteet ovat välttämättömiä. Siksi vaadimme vahvaa ja koordinoitua eurooppalaista toimintaa sekä selkeästi määriteltyjä keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita.

Tartuntojen lukumäärän saaminen alas ja tartuntojen lukumäärän alhaalla pitämisen pitäisi olla koko Euroopan tavoite, koska:

Ihmisiä kuolee vähemmän ja harvempi kärsii COVID-19:n pitkäaikaisista vaikutuksista. Lääketieteellisiä resursseja ei tällöin myöskään tarvitse ohjata pois muilta apua tarvitsevilta potilailta.
COVID-19:n taloudelliset vaikutukset johtuvat viruksen leviämisestä väestössä, ja kansantaloudet voivat toipua ja elpyä nopeasti, kun virus selkeästi vähenee tai poistuu (esim. Kiina ja Australia). Sitä vastoin sulkutoimien taloudelliset kustannukset kasvavat niiden keston myötä 1.
Rajoitusten lieventäminen ja suurempien tartuntamäärien hyväksyminen on lyhytnäköinen strategia, joka johtaa uuteen aaltoon ja siten korkeampiin kustannuksiin koko yhteiskunnalle. Testaus- ja jäljityskapasiteetti on rajallinen: vain riittävän pienillä tapausmäärillä testaa-jäljitä-eristä-hoida -toimintamalli pystyy nopeasti ja tehokkaasti vähentämään leviämistä 2,3. Tällöin lievemmät ja kohdennetummat fyysisen etäisyyden toimenpiteet riittävät, ja koulut ja yritykset voivat jatkaa toimintaansa.
Jos meillä on 300 uutta tapausta miljoonaa asukasta kohden päivässä, 10 kontaktia tapausta kohden ja 10 päivän karanteeni, niin kolme prosenttia väestöstä olisi koko ajan karanteenissa: tämä vähentää voimakkaasti työvoimaa.
Tämä strategia johtaa liian suureen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen. Nykyinen ylikuolleisuus Euroopassa ja immuniteetin epävarma kesto riittävät varoittamaan tällaisesta lähestymistavasta.
Tapausmäärien ollessa pieniä politiikkatoimia ei tarvitse nopeasti muuttaa. Tämä vähentää taloudellisia vahinkoja, epävarmuutta ja mielenterveyteen kohdistuvaa rasitusta. Jos tapausten määrä kuitenkin kasvaa liian suureksi, ennaltaehkäisevät toimenpiteet on toteutettava päättäväisesti tapausmäärien vähentämiseksi uudelleen – mitä aikaisemmin, sitä parempi 5,6,7.

COVID-19-pandemian hallitsemiseksi ehdotamme strategiaa, jossa on kolme keskeistä osaa:

 1. Saavutetaan alhainen tartuntatapausten määrä.
  1. Tavoitteena on enintään 10 uutta COVID-19 -tapausta miljoonaa ihmistä kohti päivässä. Tämä tavoite oli jo saavutettu monissa maissa, ja se voidaan saavuttaa uudelleen Euroopan laajuisesti viimeistään kevääseen mennessä.
  2. Tartuntojen vähentämiseksi pitää toimia päättäväisesti ja nopeasti. Voimakkaat toimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, ja painavat nopeasti tartuntamääriä alas rasittamatta liikaa mielenterveyttä tai taloutta.
  3. SARS-CoV-2-tartuntojen leviämisen estämiseksi uudelleen tiettyyn maahan on tartuntojen vähentämiseen päästävä samanaikaisesti kaikkialla Euroopassa. Tämä on aloitettava mahdollisimman pian. Synkronoinnin ansiosta Euroopan rajat voidaan pitää avoinna.
 2. Pidetään tartuntamäärät alhaisina.
  1. Tapausmäärien ollessa alhaiset, rajoitusten lieventäminen on mahdollista, mutta sitä on seurattava huolellisesti. Jatketaan ja parannetaan kohdennettuja torjuntatoimenpiteitä, kuten maskien käyttöä, käsihygieniaa, kohtuullista kontaktien välttämistä, testausta ja jäljittämistä.
  2. Vaikka tapausten lukumäärä on alhainen, seulontatestauksen (vähintään 300 testiä miljoonaa ihmistä kohti päivässä) tulisi olla käytössä, jotta tartuntatapausten kasvu voidaan havaita ajoissa.
  3. Paikalliset tartuntaryppäät edellyttävät nopeaa ja tiukkaa toimintaa, mukaan lukien matkustusrajoitukset, kohdennettu testaus ja mahdolliset alueelliset sulut, jotta taudin esiintyvyys vähenisi nopeasti.
 3. Kehitetään pitkän aikavälin yhteinen visio.

  Kehitetään alueelliset ja kansalliset toimintasuunnitelmat sekä Euroopan tason tavoitteet COVID-19:n esiintyvyyden mukaan. Suunnitellaan strategiat eliminoimiseksi, seulomiseksi, rokottamiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja niiden tueksi, jotka ovat kärsineet eniten COVID-19-pandemiasta 8.

Alhaisen tartuntamäärän tavoitteesta ja hyödyistä koko yhteiskunnalle on viestittävä tehokkaasti. Tämä on ratkaisevan tärkeää julkisen yhteistyön edistämiseksi. Näiden toimenpiteiden onnistuminen riippuu kansalaisten yhteistyöstä ja osallistumisesta. Taloudellisten ja sosiaalisten hyötyjen selkeä viestiminen kansalaisille edesauttaa tavoitteiden saavuttamista.

COVID-19:n hallitseminen helpottuu:Lähitulevaisuudessa lisääntyvä rokottein saavutettava immuniteetti, testauksen lisääntyminen ja parempi ymmärrys torjuntastrategioista helpottaa COVID-19:n hallintaa entisestään.

Kehotamme hallituksia kaikkialla Euroopassa sopimaan selkeästi muotoilluista yhteisistä tavoitteista, koordinoimaan ponnistelujaan, kehittämään alueellisesti mukautettuja strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi ja pyrkimään päättäväisesti kohti vähäisiä tartuntalukuja.

References

...
This work by Ewa Szczurek is licensed under CC BY 4.0