Welcome to our page. Please find further publications here:


Translated versions are available:

The reference version is the English one published in The Lancet. Translations are provided for your convenience. Thank you to our volunteer translators.
Your language is not available? Contact us to provide a translation.

Oproep tot pan-Europese inzet voor een snelle en duurzame vermindering van SARS-CoV-2-infecties

This statement was originally published in The Lancet on 2020-12-18.

To support this call for action, we are calling for scientists to sign the statement

Authors: Viola Priesemann, Melanie Brinkmann, Sandra Ciesek, Sarah Cuschieri, Thomas Czypionka, Giulia Giordano, Deepti Gurdasani, Claudia Hanson, Niel Hens, Emil Iftekhar, Michelle Kelly-Irving, Peter Klimek, Mirjam Kretzschmar, Andreas Peichl, Matjaž Perc, Francesco Sannino, Eva Schernhammer, Alexander Schmidt, Anthony Staines, Ewa Szczurek

This translation was provided by Martin Bootsma.

In heel Europa veroorzaakt de SARS-CoV-2-pandemie extra sterfgevallen, wat een druk geeft op de samenleving en de gezondheidsstelsels en de economie schaadt. Desondanks moeten Europese regeringen nog een gemeenschappelijke visie ontwikkelen om het management van de pandemie te sturen. Overweldigend bewijs toont aan dat niet alleen de volksgezondheid, maar ook de samenleving en de economie veel baat hebben bij lage aantallen COVID-19-gevallen. Vaccins helpen het virus onder controle te houden, maar pas eind 2021. Als we nu niet ingrijpen, zijn verdere infectiegolven te verwachten, met als gevolg verdere schade aan de gezondheid, de samenleving, de werkgelegenheid en het bedrijfsleven. Gezien de open grenzen binnen Europa, kan één land het aantal COVID-19-gevallen niet laag houden; daarom zijn gezamenlijke actie en gemeenschappelijke doelstellingen tussen landen essentieel. We pleiten daarom voor een sterke, gecoördineerde Europese respons en duidelijk omschreven doelstellingen op middellange en lange termijn.

Het bereiken en behouden van lage aantallen infecties zou het gemeenschappelijke, pan-Europese doel moeten zijn, want:

er zullen minder mensen overlijden of lijden aan de langetermijneffecten van COVID-19. Bovendien zullen de medische middelen beschikbaar blijven voor andere patiënten in nood.
de economische impact van COVID-19 wordt bepaald door de virale circulatie binnen de bevolking, en economieën kunnen en zullen snel herstellen zodra het virus sterk is verminderd of geëlimineerd (zie bijvoorbeeld China en Australië). Daarentegen nemen de economische kosten van lockdowns toe naarmate ze langer duren 1.
het versoepelen van beperkingen bij het accepteren van hogere aantallen infecties is een kortzichtige strategie die zal leiden tot een nieuwe golf, en dus tot hogere kosten voor de samenleving als geheel. De test- en opsporingscapaciteiten zijn beperkt: alleen met voldoende lage aantallen infecties kan de test-spoor op-isoleer-ondersteun-strategie (TTIS) snel en efficiënt helpen om de verspreiding te beperken 2,3. Daarom zijn mildere en meer gerichte fysieke afstandsmaatregelen voldoende en kunnen scholen en bedrijven open blijven.
Veronderstel een situatie met 300 nieuwe gevallen per miljoen per dag, 10 contacten per geval en 10 dagen quarantaine: dan zou 3% van de bevolking in quarantaine moeten zijn, wat resulteert in sterke reducties van het personeelsbestand.
De zware last in termen van morbiditeit en mortaliteit, ook weerspiegeld in de huidige oversterfte, en de onzekere immuniteitsduur zijn redenen om deze benadering sterk te ontmoedigen.
als het aantal infecties laag is, zijn snelle beleidswijzigingen niet nodig. Dit vermindert de economische schade, de onzekerheid en druk op de geestelijke gezondheid. Als het aantal gevallen echter te hoog oploopt, moeten preventieve maatregelen worden genomen om ze weer terug te dringen - en hoe eerder, hoe beter 5,6,7.

Om de COVID-19-pandemie beter te beheersen, stellen we een strategie voor met drie kernelementen:

 1. Behaal lage aantallen infecties.
  1. Streef naar een doelstelling van niet meer dan 10 nieuwe COVID-19-gevallen per miljoen mensen per dag. Dit doel is in veel landen bereikt en kan uiterlijk in het voorjaar weer in heel Europa worden bereikt.
  2. Onderneem stevige maatregelen om het aantal infecties snel te verminderen. Krachtige interventies zijn efficiënt gebleken en het snel bereiken van lage aantallen infecties weegt op tegen de druk op de geestelijke gezondheid en de economie.
  3. Om een pingpong-effect van het importeren en opnieuw importeren van SARS-CoV-2-infecties te voorkomen, moet de reductie worden gesynchroniseerd in alle Europese landen en moet deze reductie zo snel mogelijk beginnen. Door deze synchronisatie blijven de Europese grenzen open.
 2. Houd het aantal infecties laag.
  1. Als het aantal infecties laag is, is versoepeling van de beperkingen mogelijk, maar dit moet zorgvuldig worden gecontroleerd. Ga door met en verbeter de gerichte mitigerende maatregelen, zoals het dragen van maskers, hygiëne, matige contactvermindering, testen en contactopsporing.
  2. Zelfs als het aantal gevallen laag is, zou er een strategie voor surveillancetests (ten minste 300 tests per miljoen mensen per dag) moeten zijn, zodat een toename van het aantal infecties op tijd kan worden gedetecteerd.
  3. Lokale uitbraken vereisen een snelle en rigoureuze reactie, inclusief reisbeperkingen, gerichte tests en mogelijk regionale lockdowns, om een snelle vermindering van de prevalentie te bereiken.
 3. Ontwikkel een gemeenschappelijke visie voor de langere termijn.

  Ontwikkel contextgevoelige regionale en nationale actieplannen en doelstellingen op Europees niveau, afhankelijk van de prevalentie van COVID-19. Ontwikkel strategieën voor eliminatie, screening, vaccinatie, bescherming van mensen met een hoog risico en ondersteuning van degenen die het zwaarst zijn getroffen door de COVID-19-pandemie 8.

Het is van cruciaal belang om het doel en het voordeel van lage aantallen infecties duidelijk te communiceren om de publieke samenwerking te bevorderen. Het succes van deze maatregelen hangt in belangrijke mate af van de medewerking en betrokkenheid van het publiek. Het pleiten voor de economische en sociale voordelen van het verminderen van het aantal infecties zal, indien duidelijk gecommuniceerd, de openbare samenwerking aanzienlijk bevorderen.

Het beheersen van COVID-19 zal gemakkelijker worden: in de nabije toekomst zullen verhoogde immunisatie, meer testen en een beter begrip van mitigatiestrategieën de beheersing van COVID-19 verder vergemakkelijken.

We dringen er bij regeringen in heel Europa op aan om het eens te worden over duidelijk geformuleerde gemeenschappelijke doelen, hun inspanningen te coördineren, regionaal aangepaste strategieën te ontwikkelen om de doelen te bereiken, en daarbij resoluut toe te werken naar lage aantallen infecties.

Referenties

...
This work by Ewa Szczurek is licensed under CC BY 4.0